Партнери

IEP_logo_250x100px

Інститут європейської політики

Інститут європейської політики (ІЄП) є одним з провідних науково-дослідних інститутів Німеччини, що займається питаннями європейської політики. ІЄП працює на стику громадянського суспільства, наукових кіл, політики і адміністрації. До завдань ІЄП відносяться аналіз європейської політики і розробка варіантів політики для підтримання постійної інтеграції. Одним з основних напрямків діяльності є розвиток співпраці з метою зближення ЄС з країнами Південно-Східної та Східної Європи в рамках Європейської політики сусідства. Допомога поєднує консультаційні послуги та індивідуальні навчальні програми, котрі забезпечують комплексний і сталий обмін знаннями та досвідом щодо вступу в ЄС і політичних процесів трансформації.


PFIRS_logo_250x100px_v02

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень є єдиним неурядовим аналітичним центром в Чернігівській області. Фонд був заснований в 2004 році. Метою створення і діяльності Фонду є сприяння в побудові громадянського суспільства за допомогою інтелектуальної та інформаційної підтримки процесів демократичних перетворень і економічних реформ в Україні. Основні напрямки діяльності організації:

1. Європейська інтеграція України.
2. Енергетична безпека України.
3. Двосторонні відносини між Україною та Росією і Білоруссю.
4. Транскордонне співробітництво.
5. Політична і партійна система в Україні.
6. Місцева фіскальна і бюджетна політика.
7. Житлово-комунальне господарство.
8. Взаємодія між громадською думкою, ЗМІ та владою.
9. Економічний розвиток України.

Поліським фондом реалізовано понад 30 проектів і проведено 60 досліджень з використанням різних інструментів дослідження, в тому числі: соціологічні опитування, експертні інтерв’ю, фокус-групи, глибинні інтерв’ю і т.д. Організація має великий досвід в проведенні громадської експертизи, моніторингу, написанні аналітичних документів у сфері політики. Фахівцями Поліського фонду розроблені тренінги в області аналізу політик, фінансового аналізу, громадської експертизи, соціологічних досліджень.

Організація має партнерські відносини з місцевими органами влади, а також досвід роботи з центральними державними органами. Фонд співпрацює з підприємствами та донорами, залучає представників з місцевих університетів та використовує кошти місцевих бюджетів. Основними донорами, які підтримують діяльність Фонду є: Європейський союз, Міжнародний фонд “Відродження”, Міжнародний Вишеградський фонд, Фонд Східна Європа, Міністерство закордонних справ Польщі, Національний фонд на підтримку демократії, ПРООН, Світовий банк, Фонд ім. Стефана Баторія, Міжнародний республіканський інститут, Фонд ім. Фрідріха Еберта та інші.


Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку (ООАРР)

Одеське обласне агентство реконструкції та розвитку (ООАРР) – громадська організація, заснована у жовтні 2009 року у м. Одеса.

Головною метою створення ОOАРР є сприяння соціально – економічному розвитку Одеської області та захист законних соціальних, економічних, вікових, національно – культурних та інших спільних інтересів громадян м. Одеса та Одеського регіону. Це завдання також включає поширення економічного процвітання та можливостей для кожної людини в Одеській області. ООАРР використовує діловий підхід та знання задля вирішення питань економічного розвитку та відродження регіону.

Регіональна роль ООАРР дозволяє їй впроваджувати рентабельні та науково обґрунтовані програми та проекти. Все це стимулює процес росту та гарантує міжнародну конкурентоспроможність регіональної економіки.

Головними напрямами діяльності ОOАРР є:

– Розробка та реалізація проектів та програм у сферах діяльності, які б перш за все сприяли приближенню соціально-економічних умов регіону до стандартів ЄС;
– Сприяння сталому регіональному розвитку шляхом залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги;
– Налагодження регіонального співробітництва із закордонними інституціями (міжнародними організаціями, фондами, спілками тощо) та представництвами міжнародних структур та організацій в Україні;
– Організація та проведення конференцій, конгресів, форумів, симпозіумів, навчальних семінарів у сфері діяльності ООАРР із залученням авторитетних та високопрофесійних фахівців;
– Сприяння підвищенню обізнаності громадян з питань європейської інтеграції, міжрегіонального та транскордонного співробітництва, міжнародної технічної допомоги.

ООАРР тісно співпрацює з представниками бізнесу, університетами та іншими організаціями у визначенні та вирішенні пріоритетних завдань економічного розвитку Одещини. Цей процес об’єднує досвід ООАРР та погляди місцевих громад, що гарантує використання Одеською областю найбільшої кількості можливостей для економічного зростання.

Діяльність ООАРР зосереджена на розробці та впровадженні низки програм та проектів в рамках тих пріоритетів, що сприяють сталому розвитку області та довгостроковому покращенню економічних показників регіону.


OPORA_logo_250x100px

Громадянська мережа ОПОРА, Львів

Організація офіційно бере свій початок у 2006 році як суто місцева громадська організація, що мала на меті адвокатування та просування потреб місцевих громад шляхом розробки ефективних інструментів місцевої демократії. Одночасно з вотчдог-діяльністю команда ОПОРИ нарощувала свої аналітичні навички, проводячи місцеві моніторингові кампанії. Невдовзі зусилля й досвід ОПОРИ у сфері моніторингу місцевої влади переросли у всеукраїнську кампанію вимірювання Індексу публічності місцевого самоврядування, що проводиться вже декілька років поспіль.

Крім проведення власних кампаній та досліджень, ОПОРА також ділиться своїм досвідом громадського контролю з іншими громадськими організаціями та активістами. Починаючи з 2008 року, Громадянська мережа ОПОРА працює над розробкою контролюючої  функції громадянського суспільства та формує середовище вотчдог-організацій Україні.

В рамках всеукраїнської мережі Львівська команда ОПОРИ спостерігає за всіма видами виборів. Результати кампаній з моніторингу виборів активно використовуються українськими та міжнародними спільнотами, міжнародними місіями, посольствами, засобами масової інформації тощо. Ще один напрям діяльності організації  – це моніторинг реалізації освітньої політики в Україні. Опорівці виступають за забезпечення рівних можливостей в процедурах прийому українських університетів та боротьбу з корупцією шляхом прозорості у системі вищої освіти.


Громадська організація «Громадська Палата України»

Місія громадської організації полягає у сприянні розвитку демократії та громадянського суспільства, здійсненню принципів прав людини та розвитку свободи без будь-якої дискримінації в Україні.
Організація є членом Національного комітету “Рух проти ненависті”, що є частиною європейської кампанії з однаковим ім’ям. Голова громадської організації є членом Платформи громадянського суспільства, створеної в рамках плану дій щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Там організація представлена у робочій групі 2 “Свобода, правосуддя, права людини”.

Приорітетні напрямки роботи громадської організації у 2017-2018рр. включають в себе:
– просування плану дій з Порядку денного сталого розвитку на період до 2030 року, включаючи гендерну рівність;
– просування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
– просування національної стратегії розвитку освіти в Україні, концепції гуманітарного та соціального розвитку, концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Резолюції 1325 Ради Безпеки ООН “Жінки, мир, безпека”, Державної соціальної програми “Молодь України”, Національної програми навчання дітей та шкільної молоді в Україні;
– сприяння участі та залученню неурядових організацій, активістів та громадян до дискусій про ЄС;
– моніторинг та підтримка виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;
– розвиток інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства та впливу їх діяльності на зміни у їх громадах;
– розвиток громадянської, інтерактивної та ділової компетенції жінок та молоді.

Громадська організація “Громадська Палата України” була створена установчим з’їздом громадськості України 26 листопада 2011 року. Свідоцтво про реєстрацію №3739 від 26.03.2012р.


Афілійований партнер

 

KSU_logo_250x100px

Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України»

Після чотирьох років успішної співпраці у ролі місцевого партнера південного кластера, з серпня 2019 року Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України» бере участь в проекті CiSEP як афілійований партнер. OOO ВГО «Комітет виборців України» була створена в 1997 році та зареєстрована в 2004 році. Протягом 2005-2016 року організація реалізувала більше 80 проектів локального, регіонального та національного рівні.

Місія організації – забезпечувати позитивні зміни в Україні шляхом просування чесних виборів, демократизації, дотримання Прав Людини та підвищення потенціалу інших організацій громадянського суспільства.

Організація є координатором національного громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети», є членом Української Гельсінської спілки з прав людини, партнером Громадянської мережі ОПОРА.

Одеське КВУ також є засновником газети та інформаційного ресурсу ІзбірКом (izbirkom.org.ua)

Діяльність організації зосереджена на:

  1. Просування чесних та прозорих виборів шляхом здійснення спостереження за виборчим процесом, надання аналітики з теми, здійснення інформаційних та адвокаційних кампаній та підвищення спроможності ключових стейкхолдерів. Цільовою групою напрямку є виборці, політичні актори, органи адміністрування виборів та ЗМІ.
  2. Розвиток демократичних інститутів та практик через надання інформаційних та експертних послуг для стейкхолдерів; адвокацію забезпечення органами самоврядування та місцевими органами влади доступу до інформації, принципів підзвітності та прозорості, а також процедур участі громадськості; просування практик запобігання корупції та цінностей доброчесності для органів врядування та політичних партій; шляхом проведення навчань для місцевих депутатів та представників політичних партій, державних службовців та організацій громадянського суспільства та громадських активістів. Цільовими групами напрямку є місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування, політичні партії, ЗМІ та ОГС.
  3. Підвищення правової спроможності населення та громад через надання підтримки в захисті Прав Людини та запобіганню їх порушенню, здійснення інформаційних кампаній, надання безоплатної правової допомоги вразливим верствам населення, надання експертної підтримки та консультацій громадам. Ключовими цільовими групами напрямку є громадяни України, особи без громадянства, а також біженці, ВПО, органи влади та місцевого самоврядування та освітні заклади.